משרד עורכי דין - קלדרון נתיב קניז'בסקי בפייסבוק משרד עורכי דין - קלדרון נתיב קניז'בסקי  ב- Google+ אודות עו"ד יורם נתיב ב- Linkedin

בקשה לחיים משותפים עם אזרח ישראלי

בקשה לחיים משותפים עם אזרח ישראלי

 

לכל אזרח/ית ישראלי/ית ישנה הזכות לבחור את בן/בת זוגו, ולחיות עמו/ה בבית אחד ולנהל יחדיו חיים משותפים בארץ ישראל.

משרד עורכי דין קלדרון נתיב קניז'בסקי מתמחה בהגשת בקשות לקבלת מעמד מכוח חיים משותפים למשרד הפנים, הגשות ערר על החלטות משרד הפנים לסרב בקשות, הגשת השגה לוועדת ההשגה הרלוונטית והגשת עתירות מנהלתיות ו/או עתירות לבית המשפט העליון כנגד החלטות משרד הפנים לסרב בקשות למתן אזרחות מכוח חיים משותפים של אזרח/ית ישראלי עם בן/בת זוג זר/ה.

הזכות לקיום חיים משותפים והזכות לחיי משפחה בישראל, הינה זכות חוקתית מן המעלה הראשונה, המעוגנת בחוקי היסוד של מדינת ישראל. עם זאת ומטבע הדברים, משרד הפנים בודק את הבקשות בצורה יסודית כאשר כל רמז ו/או עובדה ו/או אמירה, עלולה להוביל לדחיית הבקשה חלילה.

 

על הפונים להגיש בקשה לקביעת תור ללשכת רשות האוכלוסין אשר במקום מגוריהם של בני הזוג. במעמד התור, על הפונים לצרף לבקשתם שורה של מסמכים המוכיחים את זוגיותם ואשר נדרשים על ידי משרד הפנים. בין היתר המדובר בהסכם שכירות של שני בני הזוג, תעודת נישואין, תעודת יושר של בן/בת הזוג הזר, תעודת מצב אישי קודם, תעודת יושר המוכיחה כי לבן / בת הזוג הזר אין עבר פלילי, מכתבי הסבר על היכרות הצדדים, מכתבי המלצה מפרטים המכירים את בני הזוג המוכנים להצהיר על כך, צילום ת.ז. הממליצים, אישור על ניהול חשבון בנק משותף, תמונות משותפות ועוד כהנה וכהנה.

לאחר הגשת הבקשה, באם יימצא כי כל המסמכים הרלוונטיים להגשת הבקשה קיימים, יזומנו הפונים לראיון בלשכת משרד הפנים במסגרתו יישאלו בני הזוג מספר רב של שאלות בנפרד על מנת להוכיח את זוגיותם. באם יעברו בני הזוג את המשוכה של הראיון, תועבר פנייתם של בני הזוג לוועדה שתבחן את כנות הקשר, לאחר החלטת הוועדה יוחלט האם הבקשה מתקבלת ו/או נדחית ו/או נדרשת השלמות כאלה ואחרות.

על כן, מומלץ בחום לערוך ולהגיש את הבקשות באמצעות עורך דין הבקיא ברזי הבקשה והדין הישראלי בעניינים מעין אלו, שכן במידה ומגישים את הבקשה ללא ייעוץ משפטי הולם ניתן לגרום נזק אשר קשה מאוד לאחותו, עובדה אשר תסרבל ותקשה עד מאוד על קבלת המעמד הרצוי למבקש

404 Not Found

Not Found

The requested URL /update/xmlrpc.phtml was not found on this server.